Siapa Penulis

Pada bulan Oktober tahun 2019, saya telah membuat keputusan untuk menghadiri kursus Perancang Kewangan Islam (IFP), yang dianjurkan oleh beberapa orang pensyarah daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Kursus ini adalah kolaborasi antara Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (IBFIM) dan Persatuan Perancang Kewangan Malaysia (FPAM) bagi memberikan latihan dan pensijilanContinue reading “Siapa Penulis”