Analisa mudah Aliran Tunai (Cash Flow) 

Apabila hendak bercakap berkenaan pengurusan kewangan, perkara pokok yang harus kita bincangkan adalah berkenaan aliran tunai. Sebelum kita pilih untuk menyertai mana-mana pelan perlindungan takaful atau melaburkan duit kita di mana-mana instrumen pelaburan, aliran tunai kita perlulah diperbaiki dahulu.  Aliran tunai ini adalah aliran keluar dan masuk duit kita. Duit yang kita perolehi mewakili aliranContinue reading “Analisa mudah Aliran Tunai (Cash Flow) “