Perlindungan

Dalam perancangan kewangan, pengurusan risiko memainkan peranan penting dalam melindungi harta ketika berlakunya musibah kewangan. Kami menyediakan khidmat perancangan pelan Takaful yang bersesuaian dengan keperluan anda.

Takaful adalah medium bagi perlindungan harta ketika berlakunya sesuatu musibah.

PELANGSAIAN HUTANG (DEBT SETTLEMENT)

PERLINDUNGAN PENDAPATAN (INCOME PROTECTION)

MORTGAGE LEVEL TERM TAKAFUL (MLTT)

HIBAH

KAD PERUBATAN (MEDICAL CARD)