Bina kerjaya professional dalam bidang kewangan!

Pelbagai khidmat kewangan di bawah satu bumbung? Ada ke? Ya benar, boleh berikan khidmat kewangan yang lengkap kepada pelanggan. InsyaAllah, inilah pengalaman pekerjaan yang sangat baik dan peluang untuk ‘career growth’ yang sangat besar. Rezeki! Betul lah…. inilah salah satu hikmah pandemik Covid 19. Selain boleh urus masa untuk keluarga dengan flexible, dapat juga peluangContinue reading “Bina kerjaya professional dalam bidang kewangan!”

Build Your Career with TSI!

Dalam keadaan ekonomi dunia yang mencabar, TSI kekal aktif merekrut ejen-ejen baru untuk berkhidmat dalam bidang kewangan seperti kami, terutamanya takaful. Dengan mengekalkan nilai-nilai TSI yang diterapkan oleh Prinsipal TSI, Tuan Alwi Adam dalam setiap program kami, recruitment gaya TSI tak pernah sama dengan mana-mana agensi takaful yang wujud di Malaysia. Inilah yang membawa agensiContinue reading “Build Your Career with TSI!”